Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine silki.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

S spletno trgovino silki.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja SILKI, prodaja kozmetike, d.o.o. (v nadaljevanju družba ali SILKI d.o.o.). Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje, pravice uporabnika ter poslovni odnos med družbo in kupcem.

SILKI, prodaja kozmetike, d.o.o. , Hardek 14a, 2270 Ljubljana, Slovenija, Evropa, davčna številka: 70713871(družba ni davčni zavezanec), matična številka: 9130667000, vpisano na AJPES, izpostava Ljubljana dne 12.5.2022, poslovni račun odprt pri DH d.d, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, IBAN SI56 6100 0002 7111 750 (v nadaljevanju: prodajalec)

Za nakup ali uporabo izdelkov iz spletne trgovine silki.si morate biti starejši od 18 let. S potrdilom strinjanja s spodaj navedenimi splošnimi pogoji hkrati potrjujete, da ste starejši od 18 let.

Družba se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani silki.si v nogi spletne strani pod “Pogoji poslovanja”, prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Z objavo na spletnem mestu se šteje se, da so kupcu splošni pogoji znani, s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pa kupec izjavlja, da je splošne pogoje prebral in se z njimi v celoti seznanil.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Družba se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani www.silki.si z datumom uveljavitve spremembe. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.

Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za kupca zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani. Šteje se, da je kupec seznanjen s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.silki.si in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da kupec soglaša s spremembo splošnih pogojev.

V kolikor kupec poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta obe stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Družba se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. identiteto družbe (ime in sedež družbe, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvenih značilnosti blaga,
 4. dostopnost produktov (vsak produkt, ki je v ponudbi na spletnem mestu, je dostopen v razumljivem roku)
 5. pogoje dostave produktov (način, kraj in rok dostave),
 6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 7. način plačila in dostave,
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo produkta,
 10. pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.

UPORABA JEZIKA

Družba v skladu s prvim odstavkom 2.člena ZVPOT posluje s potrošniki v slovenskem jeziku. V pisnih sporočilih uporablja celotno ime svoje firme in sedež ali pa samo silki.si. Pri označevanju izdelkov kupcu posreduje potrebne informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka. Te informacije so v jeziku, ki so potrošnikom na območju Republike Slovenije lahko razumljivi. Namesto besednega jezika podjetje pri označevanju izdelkov uporablja tudi splošno razumljive simbole in slike.

Kadar je poslovanje namenjeno tudi tujcem, poleg slovenščine družba uporablja tudi tuji jezik, v skladu s prvim odstavkom 14.člena ZJRS.

Spletna trgovina silki.si družbe SILKI d.o.o. ponuja možnost izbire naslednjih jezikov: slovenščina, angleščina. V obeh omenjenih jezikih je mogoče skleniti pogodbo.

PONUDBA PRODUKTOV

Produkti ponujeni preko spletne trgovine so del ponudbe družbe SILKI d.o.o.. Cene produktov so predstavljene kot maloprodajne cene in vsebujejo Davek na dodano vrednost (DDV). Ne vsebujejo stroškov pošiljanja. Občasno cene nihajo glede na aktualne promocije in akcije.

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta spreminja ter posodablja in zato lahko pride tudi do napak. Da lahko napake kar se da hitro odpravimo, Družba prosi, da kupec o njih obvesti preko kontaktnih podatkov, objavljenih na spletni strani.

Trudimo se čim bolj natančno prikazati na slikah barve naše izdelkov, ne moramo pa zagotoviti, da bo prikaz barve na vašem monitorju enak izdelku v živo.

NAČINI PLAČILA

 Spletna trgovina omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilo po predračunu (UPN nalogu), na račun podjetja,
 • plačilo s plačilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, American Express)
 • plačilo preko sistema PayPal
 • plačilo po povzetju (samo v Sloveniji)

Plačilo po povzetju izven Slovenije ni možno. Od spletne trgovine neodvisno, je nakup mogoč ob predhodnem dogovoru z zastopniki podjetja, plačilo je možno z gotovino ali plačilnimi karticami.

Družba zagotavlja, da kupec v postopku oddaje naročila pri sklenitvi pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev izrecno potrdi, da se z oddajo naročilo strinja s plačilom. Funkcija, ki sproži oddajo naročilo, je označena z besedami “potrdi naročilo”. Z oddajo naročila je povezana obveznost plačila družbi.

CENE

Cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu “Naročilo potrjeno”). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za družbo kot za kupca.

Družba bo kupcu pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za kupca postala zavezujoča podala končno ceno, v katero bo vključen DDV.

POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto.

Spletna trgovina lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Postopek nakupa za pravne osebe je podoben kot za fizične osebe, potrebno je izpolniti obrazec s kontaktnimi podatki podjetja in davčno številko.

NAROČILO

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v spletni trgovini www.silki.si sklenjena v trenutku, ko ponudnik pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

PRAVICA POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE – VRAČILA

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prejema blaga v posest, družbi na elektronski naslov [email protected] nedvoumno in jasno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga le v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno “preizkušanje”, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kupec pa v skladu z devetim odstavkom 43. d člena ZVPot odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Potrošnik mora nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od naročila podjetju vrniti blago na naslov: SILKI d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo (preverja se poštni žig).

Potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga. Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bo družba opravila nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

Podjetje ima pravico zadržati vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Stroški poštnine za vračilo blaga so nepovratni in strošek ne bo vključen v povračilo kupnine.

Kupec mora produkt vrniti ponudniku (SILKI d.o.o.) nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

V primeru, da se zaradi uporabe vrne blago brez originalne embalaže ali je blago poškodovano, lahko družba zoper kupca uveljavlja zahtevek za povračilo zmanjšanje vrednosti blaga.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena promocijska koda oz koda za popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek.

ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

Ponudnik (SILKI d.o.o.) odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Napaka je stvarna, če nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali pa bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le simbolično.

REKLAMACIJA IZ NASLOVA STVARNE NAPAKE

Kupec lahko v skladu s 37a. členom ZVPot uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki kupec ponudniku sporoči preko elektronskega sporočila na [email protected] s slikami, kjer so dokumentirane pomanjkljivosti oziroma izpolnjenega obrazca kjer specificira pomanjkljivosti. Družba bo pisno odgovorila potrošniku na zahtevek najpozneje v osmih dneh po njegovem prejemu.

Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po 2 letih od nakupa.

Kupec, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki in ponudnik napako prizna, ima pravico od ponudnika zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

STROŠKI POŠILJANJA

Ponudnik pošilja produkte po Sloveniji in EU. Pri pošiljanju na naslove v Sloveniji je storitev dostave brezplačna. Pri pošiljanju na naslove v katero od preostalih držav članic EU znaša strošek dostave 10 eur.

VARNOST

SILKI d.o.o. uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik za nedoločen čas hrani podatke kupcev: ime in priimek, naslov prebivanja, e-poštni naslov, kontaktni telefon, naslove za dostavo, državo dostave, , čas in datum nakupov in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost in protivirusno zaščito svojega računalnika.

PRAVNO OBVESTILO

Spletna trgovina in vsi podatki na njej, slike produktov grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti produktov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da spletna trgovina včasih ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega produkta.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočanje ali oviro za uporabo spletne trgovine. V primeru tehničnih težav na spletni strani si pridržuje pravico preklicati oddana naročila, katere je tehnična napaka prizadela. V primeru preklica naročil bo kupec obveščen v najkrajšem možnem času in seznanjen z nadaljnjimi koraki. Kupec mora mora sam zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov in se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova [email protected]. Postopek obravnave pritožbe je zaupen in obsega: sprejem pritožbe, preverjanje pritožbe, obravnavo pritožbe in odgovor potrošniku v zvezi s pritožbo.  Družba bo v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 8 dneh potrdila, da je prejela pritožbo in sporočila potrošniku, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obveščala o poteku postopka.

Ponudnik spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov in se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova [email protected]. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Spletna trgovina bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo, sporočila kupcu, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obveščala o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

ZUNAJSODSKO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Ponudnik si prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Ponudnik nudi možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti po 43b. členu ZVPot.

Skladno z zakonskimi normativi Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Dostop do platforme za Spletno reševanje potrošniških sporov je dostopen preko povezave.